ENO IN VEČDRUŽINSKE HIŠE POSLOVNI IN INDUSTRIJSKI OBJEKTI 

NAMENSKI STROJI IN NAPRAVE ZA INDUSTRIJO VARJENJE  BARVNIH KOVIN IN KLJUČAVNIČARSTVO