Poslovni in industrijski objektiZahteve  v poslovnih in industrijskih objektih dandanes postajajo vedno višje, tako po energetski učinkovitosti kakor tudi po bivalnem udobju. Pri teh objektih je najbolj važno da je že projekt samo kvaliteten ter usklajen z namenom objekta. Z inštalacijami za ogrevanje in prezračevanje smo že opremljali; klasične pisarniške in trgovinske prostore, prostore za razvoj in proizvodnjo elektronskih komponent, veterinarske  ambulante. Izvajali smo cevovode za različne medije, kot so plini; UNP,zemeljski plin,plini za zaščitno atmosfero,vodik, amonijak, komprimiran zrak,  rastlinska olja, mleko, ...