Namenski stroji in naprave za industrijoŠe posebej velik izziv so nam namenske inštalacije v industriji, ker se res zahteva vrhunsko znanje . Tako izdelujemo naprave, ki se uporabljajo za industrijsko hlajenje raznoraznih procesov od hlajenja strojev za brizganje plastike do hlajenja večjih kotlov pri destilaciji žganih pijač. Izdelali smo kar nekaj naprav za trajnostne teste žarilnih svečk, napravo za umerjanje pretoka na kabinskih klimatih velikih potniških ladij, itd. V lastni režiji izdelujemo toplotne izmenjevalce in postrojenja za rekuperacijo odpadne toplote v industrijskih procesih. Odpadno toploto lahko zajemamo iz različnih medijev kot so kompresorska olja, dimni plini, odpadni zrak in jo ponovno vrnemo v proces kjer je potrebna bodisi  direktno ali preko toplotne črpalke. Z sodelavci in vašimi tehnologi napravimo analizo vaših odpadnih toplot in najdemo rešitev za ponovno uporabo nazaj v procesu proizvodnje  ali pa za ogrevanje proizvodnih in poslovnih prostorov.